De Boot

Speltherapie voor kinderen, jongeren en volwassenen. 

Kinderen

Als ouder wil je graag dat je kind zich goed ontwikkelt en zich prettig voelt.

Toch kun je soms het gevoel hebben dat je het contact met je kind kwijt bent.
Dat je kind niet meer naar je luistert of gedrag laat zien dat je niet begrijpt.

In speltherapie kan je kind zichzelf leren kennen. Er wordt geluisterd naar wat er in jou en je kind leeft. 

Er kunnen dan weer mogelijkheden ontstaan van groei en begrip.

Jongeren en volwassenen

Heb jij het gevoel dat je niet goed in je vel zit? Dat het misschien niet zo goed met je gaat?

Je denkt veel na, kunt moeilijk praten over wat je dwars zit?
Of je praat er veel over maar je weet niet goed wat je voelt, of wat je het liefst zou willen.

Creatieve speltherapie staat stil bij jou, je gevoelens en gedachten.

Ervaar wie jij werkelijk bent en wat het leven je te bieden heeft.

De Boot

De Boot biedt speltherapie aan kinderen jongeren en volwassenen

Speltherapie voor kinderen

Speltherapie is voor kinderen die zich vaak boos, verdrietig of bang voelen en voor kinderen die nare dingen hebben meegemaakt. Je wordt bijvoorbeeld gepest, hebt vaak ruzie, je ouders gaan scheiden of er is iemand overleden. Het kan ook zijn dat je je al een tijdje bang, verdrietig of boos voelt, maar je eigenlijk niet weet waarom.

Bij speltherapie kun je er over spelen of tekenen/schilderen. Er over praten kan, maar hoeft niet.

Creatieve speltherapie voor jongeren en volwassenen

Creatieve speltherapie is voor jou als je je vaak rot voelt, leeg van binnen, angstig of bezorgd.

Met creatieve speltherapie kun je erover praten, schilderen, tekenen of het op een andere manier in een beeld uiten.

Het werkt ervaringsgericht, om te kunnen ervaren en voelen wat er in jou omgaat.
Stilstaan bij gevoelens, gedachten en gedrag via creativiteit.

Therapie

Denk je dat therapie waarin minder wordt gepraat en anders wordt stilgestaan bij jouw gevoelens en gedachten bij je zou passen?
Dan ben je van harte welkom!

De Boot biedt creatieve speltherapie aan kinderen, jongeren en volwassenen