Voor wie?

Voor wie is speltherapie?

Wanneer er sprake is van:

Traumatische ervaringen, zoals:

• Verandering van de thuissituatie of gezinssamenstelling;
• Verlies van belangrijke personen;
• Fysieke, affectieve en geestelijke verwaarlozing;
• Ziekte, een handicap of psychiatrische problematiek van uzelf, de jongere, het kind of gezinsleden;
• Nare gebeurtenissen zoals een ongeluk, pesten, oorlog.


Emotionele problemen,
zoals:

• Problemen met het uiten van gevoelens als angst, boosheid, verdriet;
• Te weinig zelfvertrouwen;
• Een negatief zelfbeeld;
• Hechtingsproblemen;
• Chronische stress.

Sociale problemen, zoals:

Bij kinderen en jongeren:
• Moeilijkheden in de omgang met leeftijdgenoten (niet kunnen samenspelen, pesten, teruggetrokken gedrag);
• Moeilijkheden in de omgang met volwassenen (gedragsproblemen, slecht luisteren).

Bij volwassenen:
• Moeilijkheden in de omgang met andere volwassenen ( terugtrekgedrag, niet meer naar school of werk gaan)
• Moeilijkheden om voor zichzelf op te komen (please gedrag, snel aanpassen aan de omgeving, geen nee durven zeggen)